SOM EXPERTES EN

REVISTES

Coordinem l’edició de revistes, inclosa la redacció de continguts, la maquetació i la fotografia. Adaptem continguts prèviament editats al format revista. Muntem equips capaços de col·laborar en la creació d’una revista pensant-ne les seccions, definint-ne la línia gràfica, coordinant els redactors, fotògrafs o il·lustradors, i elaborant-ne un calendari. El format no és mai un impediment, al contrari: esperona la nostra creativitat.