SOM EXPERTES EN

COL·LECCIONABLES

Coordinar un col·leccionable requereix una bona organització i una gestió eficaç en els calendaris. Els lliuraments setmanals ens obliguen a treballar de forma ràpida i organitzada, sense oblidar la qualitat del producte. Abans del llançament es fa un test de mercat en el qual despleguem tota la nostra creativitat d’acord amb les directrius del client. A més de l’edició del producte, dissenyem també els cartrons de llançament i els tríptics de subscripció.